Podzieliliśmy się sukcesem.
Andrzej Nowak, Tomasz Szlufik